Projekt spolufinancován Evropskou únií

Společnost BP Lumen, s.r.o. realizuje v období od srpna 2018 do srpna 2021 projekt „BP Lumen – Operátor výroby“, díky němuž bylo vytvořeno pracovní místo Operátor výroby.

 

Cílem tohoto projektu je vytvořit nové pracovní místo a obsadit jej osobou znevýhodněnou na trhu práce. Umožní tak osobě v cílové skupině zvýšit její kvalifikaci a uplatnění na trhu práce a přispěje ke snížení celkové míry nezaměstnanosti.

 

Projekt „BP Lumen – Operátor výroby“ je spolufinancován Evropskou unií, v rámci Evropského sociální fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

 

 

Projekt Záruky pro mladé v Královehradeckém kraji pro vyhrazení společensky účelného pracovního místa

Ve společnosti BP Lumen, s.r.o. je v období od 1.10.2018 do 30.9.2019 realizován projekt „Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji“ reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000003.

V rámci tohoto projektu bylo vyhrazeno pracovní místo pro výkon odborné praxe uchazeče o zaměstnání, s cílem zajistit mu trvalé pracovní uplatnění.

Projekt je realizován ve spolupráci s Úřadem práce České republiky a spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.

 

 

/data/loga/LEVIT_B.png/data/loga/a-power_png.png/data/loga/Suntour.png/data/loga/weldtide_new_over.png
/data/loga/iberia_new_over.png/data/loga/reverse_new_over.png/data/loga/odi_new_over.png/data/loga/tsg_new_over.png/data/loga/dsi_new_over.png/data/loga/Cyclotools.png/data/loga/Koolstop.png/data/loga/Sigma.png/data/loga/Kovys.png/data/loga/2015_07_27_loga_na_BPL_COLOUR_24.png